ساعات کاری : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ _ یکشنبه و چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵

روش های کمک باروری

زمانی که نازایی در زن یا مرد تشخیص داده می شود از روش های برای درمان ناباروری استفاده می شود. در این میان روش های کمک باروری جهت تقویت باروی زوجین یا یکی از آنها می باشد. انتخاب روش های باروری به عوامل مختلفی از جمله میزان مدت زمان ناباروری، سن زوجین، تست اسپرموگرام مرد، عملکرد تخمک گذاری، سابقه بیماری های زمینه ای زوجین ، شرایط رحم و هزینه های درمان نازایی بستگی دارد. در اینجا به طور مفصل درباره این روش های باروری صحبت می کنیم.

روش های کمک باروری

لقاح رحمی از طریق IUI

در مواردی که مرد  نتواند اسپرم را به تخمک را در رحم برساند از این روش برای درمان ناباروری با IUI  استفاده می شود . در این مورد عدم توانایی اسپرم مرد به شرح ذیل می باشد:

  1. کم بودن تعداد ، تحرک اسپرم و حجم مایع منی ( استانداردی که برای بارور شدن وجود دارد توانایی تولید 10 میلیون اسپرم می باشد)
  2. عدم میل جنسی و عدم توانایی داشتن رابطه جنسی
  3. عدم قرارگیری مجرا در موقعیت طبیعی که به آن هیپوسپادیاس می گویند.

در مواردی که مشکل زوجین از جانب زن باشد از این روش استفاده می شود. مهم ترین علل مشکلات مربوط به زن شامل موارد ذیل می باشد:

  1. وجود اختلالات در دهانه رحم مانند ترشحات دهان رحم
  2. وجود مشکلات ایمنی در ناحیه گردن رحم
  3. ناتوانی در داشتن رابطه جنسی

در این روش ابتدا با انجام سونوگرافی از زن درباره سالم بودن عملکرد تخمک گذاری اطمینان حاصل می شود و در صورتی که مشکل از مرد بود نمونه ای از اسپرم مرد گرفته می شود و سلول های سالم در محیط آزمایشگاه از ناسالم تفکیک شده و در طی جراحی  ساده درون رحم زن جاگذاری می شود تا اسپرم به عمل لقاح بپردازد.

لقاح رحمی از طریق IVF

در مواردی به شرح ذیل می توان از روش لقاح خارج رحمی از طریق IVF استفاده کرد. درمان ناباروری با IVF در موارد زیر استفاده دارد:

  • عدم توانایی اسپرم در قرار گرفتن و رسیدن به تخمک ها
  • عدم تحرک و تعداد کم اسپرم ها
  • لوله های رحمی دچار انسداد شوند.
  • چسبندگی حفره های لگن

در این روش ابتدا قبل از جراحی به زن داروهایی داده می شود تا رشد تخمک گذاری بیشتر شود سپس تخمک های تولید شده توسط جراحی خارج می شود. این کار با وسیله ای که سوزن مانند است از دهانه رحم گذشته و به واژن وارد می شود. از مرد نیز نمونه ای گرفته شده و در محیط کشت مناسب در معرض تخمک هایی که از زن خارج شده است قرار می گیرد. در صورتی که لقاح انجام شود، جنین بعد از گذشت 72 ساعت از زمان بارور شدن داخل رحم زن قرار گرفته و به رشد خود ادامه می دهد.

پاسخ

تماس سریع با پزشک