یائسگی

یائسگی چرخه های پریود یا قاعدگی یکی از اصلی ترین ارکان زندگی زنان را تشکیل می دهد و زنان از آغاز بلوغ خود تا میانسالی با این مساله مواجه هستند. در ادامه این مساله ، یائسگی اتفاق می افتد که نشانگر از بین رفتن قدرت باروری یک زن می باشد. یائسگی ، با کاهش توانایی […]

read more »
تماس سریع با پزشک