تعیین جنسیت با IVF

برای تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری، روش های بسیار مختلفی وجود دارد از جمله روش های علمی یا خانگی. دو روش بسیار مهم و کاربردی در تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری به شرح زیر است: روش تعیین جنسیت با IVF در این روش تخمک کشی انجام می شود و با اسپرم مرد، تشکیل […]

read more »
تماس سریع با پزشک