ساعات کاری : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ _ یکشنبه و چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵
(021) 88032396 - 88030310

هیستروسکوپی

دلیل نیاز به جراحی هیستروسکوپی در طول این جراحی ، پزشک یک وسیله به نام هیستروسکوپ(لوله ی باریکی که سر آن منبع نوری وصل است) را از طریق واژن وارد می کند. در صورتی که با مشاهده دهانه رحم و خود رحم، مورد مشکوک یا غیر طبیعی ای مشاهده شود، نمونه ای جهت انجام آزمایشات […]

read more »
تماس سریع با پزشک