سوالات متداول IUI

سوالات متداول IUI : برای انجام IUI بهترین تعداد فولیکول چقدر است ؟ بهترین شانس موفقیت برای این تست سه الی چهار فولیکول می باشد ، لازم به ذکر است هر چقد تخمک ها بیشتر باشد شانس شخص برای چند قلوئی افزایش می یابد . نمونه اسپرم در کجا و چه مدت قبل از IUI […]

read more »
تماس سریع با پزشک