بهترین متخصص هیستروسکوپی

بهترین متخصص هیستروسکوپی بهترین متخصص هیستروسکوپی چه ویژگی هایی دارد؟ هیستروسکوپی به چه اهدافی صورت می گیرد؟ عمل هیستروسکوپی چقدر طول میکشد؟ مزایای این روش جراحی کم تهاجمی شامل چه مواردی می باشد؟ در ابتدا ما به تعریف هیستروسکوپی می پردازیم. طریقه انجام هیستروسکوپی بهترین متخصص هیستروسکوپی این روش جراحی را با بیهوشی کامل و […]

read more »

هیستروسکوپی

در طول این جراحی ، پزشک یک وسیله به نام هیستروسکوپ(لوله ی باریکی که سر آن منبع نوری وصل است) را از طریق واژن وارد می کند. در صورتی که با مشاهده دهانه رحم و خود رحم، مورد مشکوک یا غیر طبیعی ای مشاهده شود، نمونه ای جهت انجام آزمایشات بعدی از محل برداشته می […]

read more »
تماس سریع با پزشک