عوارض کولپوسکوپی

عوارض کولپوسکوپی کولپوسکوپی یک روش معاینه بوده که با استفاده از یک میکروسکوپ، سطح دهانه رحم بررسی شده و هرگونه مورد غیر طبیعی معاینه می شود. در طول کولپوسکوپی، امکان دارد که یک نمونه کوچک از بافت ناحیه برداشته شده و برای آزمایشات ثانویه به آزمایشگاه فرستاده شود. حال ممکن است راجع به عوارض کولپوسکوپی […]

read more »
تماس سریع با پزشک