ساعات کاری : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ _ یکشنبه و چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵
(021) 88032396 - 88030310

تحریک تخمک گذاری به جدیدترین شیوه ها
0 (0)

تحریک تخمک گذاری تحریک تخمک گذاری در زنانی انجام می گیرد که به دلیل تخمک گذاری نامنظم یا عدم تخمک گذاری مشکل ناباروری دارند. در این فرایند تخمک گذاری با دارودرمانی تحریک می گردد. مساله تخمک گذاری بسیار حائز اهمیت است زیرا 25 تا 30 درصد از زنانی که مشکل ناباروری دارند در حقیقت مشکل […]

read more »
تماس سریع با پزشک