ساعات کاری : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ _ یکشنبه و چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵
(021) 88032396 - 88030310

کولپوسکوپی چیست؟

علت انجام کولپوسکوپی در صورت وجود موارد زیر امکان نیاز به انجام کولپوسکوپی وجود دارد: برخی سلول های موجود در نمونه، غیر طبیعی باشند. پرستار یا پزشکی که آزمایشات تصویری را انجام می دهد، تشخیص دهد که دهانه ی رحم فرد سالم به نظر نمی رسد. امکان ارائه یک نتیجه ی قطعی بعد از انجام آزمایشات مکرر […]

read more »
تماس سریع با پزشک