حاملگی پوچ

حاملگی پوچ  حاملگی پوچ  یک  نوعی تومور مزمن است. که نشانه هایی  همانند حاملگی طبیعی دارد. حاملگی پوچ معمولا در شرایطی اتفاق می افتد که تخم بارور شده و به دیواره رحم می‌چسبد اما رشد جنین اتفاق نمی افتد.   این نوع حاملگی  2 نوع کامل و جزئی دارد. *حاملگی پوچ به طور کامل: در […]

read more »
تماس سریع با پزشک