مراقبت های بعد از IUI

مراقبت های بعد از IUI لقاح مصنوعی به روش IUI یکی از روش های درمان ناباروری می باشد. این روش را به تنهایی یا به همراه سایر روشها در طی روند درمان استفاده می کنند. علت انجام IUI علت استفاده از IUI به دو دسته به دلایل مردان و دلایل زنان تقسیم می شود: دلایل […]

read more »
تماس سریع با پزشک