ساعات کاری : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ _ یکشنبه و چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵
(021) 88032396 - 88030310

تخمک کشی یا عمل پانکچر چیست ؟

نحوه انجام عمل تخمک کشی یا پانکچر کلمه ” جراحی” ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما روند بازیابی تخمک سریع و اساساً بدون درد است. پزشک ابتدا از سونوگرافی برای شناسایی تخمدان های بیمار استفاده می کند، که با خوشه هایی از فولیکول های کوچک احاطه شده است. سپس سوزن متصل به پروپ سونوگرافی […]

read more »
تماس سریع با پزشک