زایمان سزارین

زایمان سزارین زایمان سزارین در چند هفتگی انجام می شود ؟ آیا زایمان سزارین درد دارد ؟ این سوالات و مشابه آن ذهن برخی مادران را درگیر می کند. از آنجایی که زایمان سزارین با بی حسی انجام می گیرد، نگران درد و ناراحتی در حین عمل نباشید و برای جلوگیری از ایجاد مشکل بعد […]

read more »
تماس سریع با پزشک