ساعات کاری : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ _ یکشنبه و چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵

انواع بی اختیاری ادراری در زنان و درمان آن

آیا انواع بی اختیاری ادراری در زنان و درمان آن را می دانید؟ سیستم ادراری شامل دو کلیه ، دو حالب ، مثانه و مجرای خروج ادرار ( پیشابراه ) است . کلیه ها ادرار را می سازند و دو حالب لوله مانند آن را به مثانه که محل ذخیره ادرار است حمل می کنند […]

read more »
تماس سریع با پزشک