عوارض سیگار در بارداری

عوارض سیگار در بارداری دود سیگار عوارض گوناگونی بر جنین دارد. افرادی که در دوران بارداری سیگار می کشند جنین را در معرض خطرات گوناگونی قرار می دهند. در این مقاله به عوارض گوناگون مصرف سیگار در بارداری اشاره می کنیم. زایمان زودرس در نتیجه مصرف سیگار در بارداری درد زایمان اگر زودتر از 37 […]

read more »
تماس سریع با پزشک