استفراغ شدید بارداری نیاز به درمان دارد ؟

استفراغ شدید بارداری نیاز به درمان دارد ؟ تهوع و استفراغ 70 درصد حاملگی ها را عارضه دار می کند که معمولا از هفته 6-4 باردرای شروع می شود و به سه ماهه اول یا هفته 20-16 بارداری محدود می شود ( و اوج اثر آن هفته 12-8 بارداری است ) گرچه این تظاهرات ، […]

read more »
تماس سریع با پزشک