سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال سونوگرافی واژینال چیست؟ نتایج گسترده تصاویر اولتراسوند در طول دو دهه اخیر موجب شده که سونوگرافی به طور چشمگیری در زمینه زنان و زایمان مورد استفاده قرار گیرد. متخصصان به این تکنولوژی اعتماد زیادی کرده و تصمیمات بسیار مهمی را بر پایه ی نتایج حاصل از این روش، در رابطه با درمان بیمار […]

read more »
تماس سریع با پزشک