سلامت جنین

سلامت جنین در دوران بارداری هر حالت روحی روانی و جسمی مادر بر روی سلامت جنین به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر خواهد گذاشت . حتی کارهای کوچک و روزمه. جنین قادر است لرزش های ناشی از صدای مادرش را تشخیص بدهد و با آن آرامش بگیرد. صحبت کردن با جنین و یا کتاب […]

read more »
تماس سریع با پزشک