سرطان تخمدان

سرطان تخمدان رشد سلول هایی است که در تخمدان ها تشکیل می شود. سلول ها به سرعت تکثیر می شوند و می توانند به بافت های سالم بدن حمله کرده و آن ها را از بین ببرند. دستگاه تناسلی زنان شامل دو تخمدان است، که هر یک از آنها در یک طرف رحم قرار دارند. […]

read more »
تماس سریع با پزشک