ساعات کاری : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ _ یکشنبه و چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵
(021) 88032396 - 88030310

آی.سی.اس.آی
0 (0)

آی.سی.اس.آی در روش ICSI اسپرم را درون سیتوپلاسم تزریق و وارد می کنند . مسئولیت این کار بر عهده جنین شناس در آزمایشگاه می باشد . در روش درمان میکرواینجکشن به وسیله متدهایی به روز تزریق اسپرم به اسپرم صورت می گیرد بدین منظور لقاح و پخش و تقسیم شدن سلول رخ می دهد . […]

read more »
تماس سریع با پزشک