تاثیر عفونت قارچی در بارداری

همانطور که گفته شد دستگاه تناسلی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود. بخش خارجی آن از واژن، دهانه رحم که این قسمت های بیشتر در معرض عفونت و آلودگی قرار دارد. عفونت در این نواحی تاثیر زیادی در نازایی ندارد و با درمان های ساده برطرف می‌شود. بخش داخلی دستگاه تناسلی که […]

read more »
تماس سریع با پزشک