ساعات کاری : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ _ یکشنبه و چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵

سقط جنین مکرر

سقط های مکرر در حقیقت به سقط جنین حداقل سه بار بصورت متوالی گفته می شود که در هر 300 بارداری یک مورد افتاق می ‌افتد. می توان گفت حالت های غیر طبیعی کروموزمی والدین در سقط مکرر از اهمیت بسیاری برخوردار می باشند. سقط مکرر 5 درصد از زوجین، ناشی از حالت های غیر […]

read more »
تماس سریع با پزشک