ساعات کاری : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ _ یکشنبه و چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵
(021) 88032396 - 88030310

سقط جنین مکرر

علل شایع سقط جنین مکرر حالت های غیر طبیعی کورموزمی تنها دلیل سقط های مکرر نیست، بلکه عوامل سقط جنین شامل موارد دیگری می شود که در ادامه آنها را با هم مرور می کنیم:• کیفیت اسپرم پایین: بسیاری از اشخاص از نقش پدر در سقط جنین غافل هستند در حالیکه کیفیت نامناسب اسپرم می […]

read more »
تماس سریع با پزشک