ساعات کاری : روز های زوج 16:30 الی 21:00 چهارشنبه ها 10:30 الی 15:00
(021) 88032396 - 88030310

مراقبت های بعد از گذاشتن آی یو دی
0 (0)

مراقبت های بعد از گذاشتن آی یو دی نخ آی یو دی در فاصله 2.5 سانتیمتری از دهانه رحم بریده می شود . مراقبت هایی که باید از بعد گذاشتن آی یو دی انجام شود نخ آی یو دی نخ آی یو دی در فاصله 2.5 سانتیمتری از دهانه رحم بریده می شود . اما […]

read more »
تماس سریع با پزشک