ساعات کاری : روز های زوج 16:30 الی 21:00 چهارشنبه ها 10:30 الی 15:00
(021) 88032396 - 88030310

انواع بی اختیاری ادراری در زنان و درمان آن
0 (0)

انواع بی اختیاری ادراری در زنان و درمان آن سیستم ادراری شامل دو کلیه ، دو حالب ، مثانه و مجرای خروج ادرار ( پیشابراه ) است . کلیه ها ادرار را می سازند و دو حالب لوله مانند آن را به مثانه که محل ذخیره ادرار است حمل می کنند . وقتی که مثانه […]

read more »
تماس سریع با پزشک