آرشیو برچسب ها : تحریک تخمک گذاری در طب سنتی

تحریک تخمک گذاری تحریک تخمک گذاری در زنانی انجام می گیرد که به دلیل تخمک گذاری نامنظم یا عدم تخمک گذاری مشکل ناباروری دارند. در این فرایند تخمک گذاری با دارودرمانی تحریک می گردد. مساله تخمک گذاری بسیار حائز اهمیت است زیرا ۲۵ تا ۳۰ درصد از زنانی که مشکل ناباروری دارند در حقیقت مشکل […]